duminică , 14 iulie 2024

Buletin Informativ privind activitățile derulate în data de 01.05.2022 la Centrul de Informare și Tranzit pentru Refugiați „Gara CFR” Iași

??Buletin Informativ privind activitățile derulate în data de 01.05.2022 la Centrul de Informare și Tranzit pentru Refugiați „Gara CFR” Iași

Patrula Sanitară:

 • a efectuat 5 misiuni de relocare a refugiaților;
 • a asigurat 3 traducători pentru a facilita accesul la informații sigure.

Divizia de Prim Ajutor Premedical, Divizia de Tineret:

 • a asigurat permanent personal pentru a deservi CIR Iași și a oferit informații esențiale pentru 98 refugiați;
 • a asigurat măsurile specifice de prim ajutor premedical conform competențelor legale pentru 3 refugiați.

16 refugiați au fost direcționați către centre speciale și autorizate de cazare în regim de tranzit.

0 refugiați au solicitat azil.

??Информационный бюллетень о деятельности, осуществляемой 01.05.2022 в информационно-транзитном центре для беженцев „ЖД – вокзал” Яссы.

Санитарный Патруль:

 • выполнил 8 миссии по переселению беженцев;
 • обеспечил 3 переводчиками для облегчения доступа к достоверной информации.

Отдел первой медицинской помощи, Молодежный отдел:

 • обеспечил постоянный персонал для обслуживания CIR Яссы и предоставил важную информацию для 98 беженцев;
 • обеспечил конкретные меры первой медицинской помощи в соответствии с специальные3 полномочиями для
  3 беженцев.

16 беженец был направлен в специальные3 и уполномоченые центры на проживание в транзитном режиме.

0 беженцев попросили убежища.

??Newsletter on the activities carried out on 01.05.2022 at the Refugee Information and Transit Center ” CFR train station ” Iași

Sanitary Patrol:

 • carried out 8 refugee resettlement missions;
 • provided 3 translators to facilitate access to secure information.

Premedical First Aid Division, Youth Division:

 • provided permanent staff to serve CIR Iasi and provided essential information for 98 refugees;
 • provided specific pre-medical first aid measures according to the legal competences for 3 refugees.

16 refugees were directed to special centers and authorized accommodation in transit.

0 refugees have applied for asylum.

Cu mult respect,
Benchea Marius-Grațian
Director General S.V.A.
Șef D.O.S. – Patrula Sanitară
marius.benchea@patrulasanitara.ro
www.patrulasanitara.ro

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *