duminică , 29 ianuarie 2023

Buletin Informativ privind activitățile derulate în data de 11.06.2022 la Centrul de Informare și Tranzit pentru Refugiați „Gara CFR” Iași

🇷🇴Buletin Informativ privind activitățile derulate în data de 11.06.2022 la Centrul de Informare și Tranzit pentru Refugiați „Gara CFR” Iași

Patrula Sanitară:

 • a efectuat 5 misiuni de relocare a refugiaților;
 • a asigurat 3 traducători pentru a facilita accesul la informații sigure.

Divizia de Prim Ajutor Premedical, Divizia de Tineret:

 • a asigurat permanent personal pentru a deservi CIR Iași și a oferit informații esențiale pentru 66 refugiați;
 • a asigurat măsurile specifice de prim ajutor premedical conform competențelor legale pentru 5 refugiați.

0 refugiați au fost direcționați către centre speciale și autorizate de cazare în regim de tranzit.

2 refugiați au solicitat azil.

🇺🇦Информационный бюллетень о деятельности, осуществляемой 11.06.2022 в информационно-транзит3ном центре для беженцев „ЖД – вокзал” Яссы.

Санитарный Патруль:

 • выполнил 5 миссии по переселению беженцев;
 • обеспечил 3 переводчиками для облегчения доступа к достоверной информации.

Отдел первой медицинской помощи, Молодежный отдел:

 • обеспечил постоянный персонал для обслуживания CIR Яссы и предоставил важную информацию для 66 беженцев;
 • обеспечил конкретные меры первой медицинской помощи в соответствии с специальные3 полномочиями для
  5 беженцев.

A 0 беженец был направлен в специальные3 и уполномоченые центры на проживание в транзитном режиме.

2 беженцев попросили убежища.

🇬🇧Newsletter on the activities carried out on 11.06.2022 at the Refugee Information and Transit Center ” CFR train station ” Iași

Sanitary Patrol:

 • carried out 5 refugee resettlement missions;
 • provided 3 translators to facilitate access to secure information.

Premedical First Aid Division, Youth Division:

 • provided permanent staff to serve CIR Iasi and provided essential information for 66 refugees;
 • provided specific pre-medical first aid measures according to the legal competences for 5 refugees.

0 refugees were directed to special centers and authorized accommodation in transit.

2 refugees have applied for asylum.

Cu mult respect,
Benchea Marius-Grațian
Director General S.V.A.
Șef D.O.S. – Patrula Sanitară
marius.benchea@patrulasanitara.ro
www.patrulasanitara.ro

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *