duminică , 26 noiembrie 2023

?????? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 24.02.2022-31.03.2022

?? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 24.02.2022-31.03.2022:

 • am operaționalizat primul punct de prim ajutor premedical în centrul de refugiați E-Gros;
 • am operaționalizat punctul de primire a refugiaților din Gara CFR Iași;
 • am efectuat 157 de misiuni privind relocarea refugiaților pe raza județelor: Iași, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov și Municipiul București;
 • am facilitat 7 transporturi de persoane pentru ca refugiații care doreau să ajungă la destinație cu un alt mijloc de transport, altul decât trenul, să poată călători în siguranță. Destinațiile fiind Ungaria, Germania, Cehia, Polonia, Italia și Spania;
 • am operaționalizat punctul de prim ajutor premedical de la Aeroportul Internațional Iași;
 • am sprijinit activitățile derulate de către Centrul de Urgențe Sociale
 • în colaborare cu partenerii noştri de la Profesional Farma Line, Institutul pentru Cultură şi Istorie Germană din Europa de Sud-Est, prietenilor noștri din Israel (anonimi dar cu suflet mare!), Fundația Tuna, Fundația Lumina, Time To Help, Școala Internațională Spectrum Iași, CFR Iași, Poliția Transporturi Iași, ieșeni și nu numai care au donat diferite produse sau bani, voluntari care au ajutat la încărcarea produselor, am trimis din Iași și București spre Cernăuți primele două transporturi cu donații, constând în produse esențiale pentru funcționarea spitalelor:
  ➔ 5000 de sticle de apă;
  ➔ 880 doze de insulină (transport special);
  ➔ Aprx. 100 kg. de medicamente printre care paracetamol pentru adulți și copii + alte medicamente;
  ➔ Peste 3000 de supe instant;
  ➔ Cereale, Șervețele umede, scutece pentru bebeluși toate mărimile, mâncare pentru bebeluși și alte produse de primă necesitate;
 • am facilitat accesul la cazare temporară sau de lungă durată, pentru aproximativ 7000 de refugiaţi;
 • aproximativ 200 de persoane au primit informaţii clare privind posibilitatea de a accesa programul temporar de protecţie oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
 • aproximativ 1200 de refugiaţi au beneficiat de îngrijiri premedicale din partea voluntarilor instruiţi în acordarea primului ajutor premedical;
 • în această perioadă, peste 50000 de refugiaţi au trecut pragul Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi.

În cadrul Centrului de Informare şi Tranzit amenajat în incinta gării CFR IAŞI, refugiaţii:
❖ pot beneficia de informaţii clare despre mersul trenurilor pe rute interne şi externe, posibilitatea de a rezerva gratuit bilete spre destinaţii interne şi internaţionale;
❖ beneficiază de sprijin legal de a obţine cazare temporară sau pe termen lung prin intermediul CJCCI IAŞI;
❖ pot beneficia de informaţii clare şi corecte privind accesul la programul de protecţie temporară, oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
❖ pot primi îngrijiri de prim ajutor premedical şi dacă este nevoie, pot beneficia de transport imediat spre Unitatea de Primiri Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi;
❖ pot beneficia de mâncare, apă şi produse de strictă necesitate dacă călătoresc sau sosesc din alte localităţi în Iaşi prin intermediul curselor feroviare;
❖ pot beneficia de servicii oferite de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – OIM(ONU/UN).
Activitatea voluntarilor de la Centrul de Informare şi Tranzit Gara CFR Iaşi este organizată în aşa fel, încât refugiaţii au acces la informaţii prin intermediul unui sau mai multor translatori, fie în persoană, fie prin intermediul telefonului mobil.

Echipajele de prim ajutor premedical şi echipajele de patrulă sanitară au fost reconfigurate astfel, non-stop există cel puţin un translator care asigură gardă şi sprijină activitatea acestora în teren fie personal, fie prin intermediul telefonului mobil.

?? Отчёт о деятельности по поддержке беженцев из Украины, с 24.02.2022 по 31.03.2022:

 • мы обустроили первый пункт оказания предварительной медицинской помощи в центре для беженцев E-Gros;
 • мы обустроили Информационный Центр для Беженцев в здании “ЖД вокзал” г.Яссы;
 • мы провели 157 миссий по переселению беженцев в округах Яссы, Сучава, Васлуй, Вранча, Брашов и муниципий Бухарест;
 • в 7 случаях мы способствовали в перевозке людей для беженцев, которые пожелали добраться до пункта назначения (Венгрия, Германия, Чехия, Польша, Италия и Испания) на другом транспортном средстве, кроме поезда, обеспечивая их безопасность во время путешествия;
 • мы обустроили первый пункт оказания предварительной медицинской помощи в Международном Аэропорту Яссы;
 • мы поддержали мероприятия, организованные Центром Социальных Чрезвычайных Ситуаций;
 • в сотрудничестве с нашими партнёрами из Profesional Farma Line, Института Немецкой Культуры и Истории из Юго-Восточной Европы, наших друзей из Израиля (анонимных, но с большой душой!), Фонда Tuna, Фонда Lumina, Time To Help, Международной Школы Spectrum Яссы, ЖД вокзала Яссы, Транспортной Полиции Яссы, горожанами и не только которые пожертвовали продукты или деньги, волонтёрами которые помогли с погрузкой продуктов, мы послали из городов Яссы и Бухарест в г. Черновцы первые два транспорта с товарами необходимыми для работы больниц:
  ➔ 5000 бутылок воды;
  ➔ 880 доз инсулина (специальный транспорт);
  ➔ Примерно 100 кг лекарств, среди которых парацетамол для взрослых и детей и другие лекарства;
  ➔ Больше 3000 пакетов еды быстрого приготовления;
  ➔ Крупы, влажные салфетки, памперсы для младенцев всех размеров, еда для младенцев и другие продукты первой необходимости;
 • мы организовали временное или долгосрочное проживание для примерно 7000 беженцев;
 • примерно 200 человек получили точные инструкции по поводу возможности получить доступ к программе по временной защите оказанной Румынией беженцам из Украины;
 • примерно 1200 беженцев получили предварительную медицинскую помощь от волонтёров, обученных оказывать предварительную медицинскую помощь;
 • в этом периоде более 50000 беженцев прошли через Информационный и Транзитный Центр для Беженцев “ЖД вокзала” г. Яссы.

В Информационном Центре для Беженцев, обустроенном в помещении “ЖД вокзала” г. Яссы беженцы:
❖ Могут получать точные информации о движении поездов по всем направлениям, а также, имеют возможность бесплатно забронировать билеты для национального или международного пункта назначения;
❖ Получают юридическую поддержку для получения временного или долгосрочного жилья через CJCCI Яссы;
❖ Могут получать точные и достоверные информации о доступе к программе временной защиты, предоставленной Румынией беженцам из Украины;
❖ Могут получать предварительную медицинскую помощь и, по необходимости, могут получить незамедлительно транспорт в Приемное Отделение Больницы Св. Спиридон г. Яссы;
❖ Могут получать еду, воду и продукты первой необходимости, если путешествуют или приезжают из других городов в Яссы по железной дороге;
❖ Могут пользоваться услугами, предоставленными Международной Миграционной Организацией – ММО (ООН).
Деятельность волонтёров с Информационного Центра для Беженцев “ЖД вокзала” Яссы организованна таким способом, чтобы беженцы получали информации при помощи одого или нескольких переводчиков лично или через мобильный телефон.

Экипажи предварительной медицинской помощи и санитарные патрули были организованы таким образом, чтобы минимум один переводчик помогал им лично или посредством мобильного телефона.

?? Activity report on support for refugees in Ukraine, 24.02.2022-31.03.2022:

 • We operationalized the first pre-medical first aid point in the E-Gros refugee center;
 • we operationalized the reception point for refugees at the CFR Iași Railway Station;
 • we carried out 157 missions regarding the relocation of refugees in the counties: Iași, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov, and Bucharest;
 • we facilitated 7 transports of people so that the refugees who wanted to reach their destination by another means of transport, other than the train, could travel safely. The destinations are Hungary, Germany, the Czech Republic, Poland, Italy and Spain;
 • We operationalized a pre-medical first aid point at Iași International Airport;
 • We have supported the activities carried out by the Social Emergency Center
 • in collaboration with our partners from Profesional Farma Line, the Institute for German Culture and History in Southeast Europe, our friends from Israel (anonymous but with a big heart!), Tuna Foundation, Lumina Foundation, Time To Help, International School Spectrum Iași, CFR Iași, Iași Transport Police, the citizens of Iași and other citizens and who donated various products or money, volunteers who helped to load the products, we sent from Iași and Bucharest to Cernauti the first two transports with donations, consisting of essential products for hospitals to operate:
  ➔ 5000 bottles of water;
  ➔ 880 doses of insulin (special transport);
  ➔ Approx. 100 kg. of medicines including paracetamol for adults and children and other medicines;
  ➔ Over 3000 instant soups;
  ➔ Cereals, wet wipes, baby diapers of all sizes, baby food and other basic necessities;
 • we have facilitated access to temporary or long-term accommodation for about 7,000 refugees;
 • about 200 people received clear information on the possibility of accessing the temporary protection program offered by Romania to refugees in Ukraine;
 • about 1,200 refugees received pre-medical care from volunteers trained in providing first aid;
 • during this period, over 50,000 refugees crossed the threshold of the Information and Transit Center from the CFR Iaşi Railway Station.

Within the Information and Transit Center arranged inside the CFR IAŞI station, the refugees:
❖ can benefit from secure information about the running of trains on domestic and foreign routes, the possibility to book free tickets to domestic and international destinations;
❖ benefits from legal support to obtain temporary or long-term accommodation through CJCCI IAŞI;
❖ can benefit from clear and correct information regarding the access to the temporary protection program, offered by Romania, to refugees from Ukraine;
❖ can receive pre-medical first aid and if necessary, can benefit from immediate transport to the St. Spiridon Iasi Emergency Reception Unit;
❖ can get free food, water and products of strict necessity if they travel or arrive from other localities in Iaşi by means of railway trips;
❖ can benefit from services provided by the International Organization for Migration – IOM (UN / UN).
The activity of the volunteers from the CFR Iaşi Train Station Information and Transit Center is organized in such a way that the refugees have access to information through one or more translators, either in person or via mobile phone.

The pre-medical first aid crews and the sanitary patrol crews have been reconfigured in this way, non-stop there is at least one translator on shift and supports their activity in the field either personally or via mobile phone.

Cu mult respect,
Benchea Marius-Graţian
Director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă
Şef D.O.S. – Patrula Sanitară
marius.benchea@patrulasanitara.ro

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *